Efter ordinær generalforsamling d. 16/6-2017

Rune Sort

Rune Sort

Formand

DASAIMs bestyrelse Speciale spec. råd Øst

Tobias Lyngeraa

Tobias Lyngeraa

Næstformand

DASAIMs bestyrelse FOAM udvalg

Steffen Kløve Albæk Pedersen

Steffen Kløve Albæk Pedersen

Kasserer

DASAIMs udd. udvalg (Syd)

Anne-Sofie Lynnerup

Anne-Sofie Lynnerup

sekretær

DASAIMs udd. udvalg (Suppleant), URSARN

Anders Skjelsager

Anders Skjelsager

DASAIMs udd. udvalg (Suppleant)
Ansættelsesudvalg (Nord)

 Camilla Strøm

Camilla Strøm

DASAIMs udd. udvalg (Øst)
Ansættelsesudvalg (Øst)

Nikolaj Milandt

Nikolaj Milandt

Ansættelsesudvalg (Syd) Speciale spec. råd Syd

Ebbe Lahn Bessmann

Ebbe Lahn Bessmann

Speciale spec. råd Øst

Afregningsblanket ved udlæg.

Til kursusindbetalinger bruges FYAs kontonr.:
Reg. 6771 , kontonr.: 0006046424

If you are making a money transfer from a non-Danish bank, please contact our treasurer.