FYA og Sundhedsstyrelsen søger junior-inspektorer fra videreuddannelsesregion Øst, Syd og Nord

Kunne du tænke dig at være med til at udvikle og sikre kvaliteten af den anæstesiologiske uddannelse?

Vi søger nu junior-inspektorer i alle 3 videreuddannelsesregioner.

Der opslås 3 (ØST) +2 (SYD) + 1 (NORD) nye stillinger som juniorinspektor, til oplæring i 2019.

En juniorinspektor i anæstesiologi er en læge, der er med til at udvikle og forbedre den lægelige videreuddannelse og uddannelsesmiljøet på landets anæstesiologiske afdelinger. Afdelingerne besøges for at vurdere uddannelsesforholdene og evt. give hjælp til at identificere områder med forbedringspotentiale. Som juniorinspektor deltager man i inspektorbesøgene på lige fod med inspektorerne.

Inspektorordningen blev etableret i 1997 og er siden 2001 blevet obligatorisk for alle uddannelses-afdelinger, som derfor skal have inspektorbesøg mindst hvert fjerde år.

Cirka 2 gange årligt vil du blive bedt om at deltage i inspektorbesøg på anæstesiologiske afdelinger udenfor din egen videreuddannelsesregion. Du er sikret fri med løn i forbindelse med besøgene, herunder også tid til forberedelse.

Inden dit første besøg skal du på Sundhedsstyrelsens Inspektorkursus, hvor du vil blive klædt godt på til at varetage funktionen som juniorinspektor.

Læs mere om ordningen i Sundhedsstyrelsens pjece ”Hvordan bliver jeg inspektor?”: http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Inspektorordningen/Pjece/Inspektorordn_folder1udg_final23maj08.pdf Eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og- tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning

Du skal have interesse for, og gerne have god indsigt i, vores videreuddannelse – for eksempel fra arbejde som uddannelseskoordinerende yngre læge, vejleder eller underviser. Derudover er det vigtigt at kunne se muligheder inden for eksisterende rammer, være aktivt lyttende og have gode samarbejdsevner.

Efter endt speciallægeuddannelse stopper man som juniorinspektor men med mulighed for at ansøge om at fortsætte som inspektor.

Retningslinjer for udpegning af junior-inspektorer findes her: http://www.fya.dk/sadan-indstiller-fya-jr-inspektorer/

Skriv en kort motiveret ansøgning, hvor du beskriver, hvorfor du skal være junior-inspektor i anæstesiologi og dine erfaringer inden for kvalitetssikring (max en side i alt). Du kan forvente svartid på et par uger og vil høre fra os uanset om du tilbydes stillingen eller ej.

Send din ansøgning til fya@fya.dk senest mandag den 1/4 2019

Karakteristik af ansøgerfeltet til hoveduddannelse i anæstesiologi – Efterår 2018

FYA er repræsenteret i alle 3 regionale ansættelsesudvalg ved ansættelse til hoveduddannelse (HU). Der ses i år et relativt lille antal ansøgere i forhold til udbudte HU stillinger jævnt fordelt over de 3 regioner. Alle stillinger er besat fraset et vakant forløb i SYD. Det anbefales fortsat at søge bredt.

 

FYA præsenterer her udvalgte karakteristika for ansøgerskaren til hoveduddannelse fra NORD, SYD og ØST. Alle stillinger i region Nord og Øst er besat i 1. ansøgningsrunde.

 

Der var 33 unikke ansøgere på landsplan, flere ansøgte flere regioner.

 • 16 ansøgninger til 9 forløb i NORD, 13 ansøgere afholdte samtale
 • 9 ansøgninger til 6 forløb i SYD, 6 ansøgere afholdte samtale
 • 12 ansøgninger til 11 forløb i ØST, 12 ansøgere afholdte samtale

 

På grund af ansøgere med forestående barsel eller med tilbud om HU i flere regioner mv. blev der totalt ”tilbudt” HU til

 • 10 i NORD
 • 6 i SYD
 • 11 i ØST

 

Generelt

Ansøgere som har søgt flere regioner er medtaget i opgørelsen for hver af de regioner hvor de har søgt.

 

Median (range) kandidatalder for ansøgerne var

 • 3 (2,5-7) år i NORD
 • 4 (2-6) år i SYD
 • 4,5 (2-11) år i ØST

 

Andelen af kvindelige ansøgere var

 • 64% i NORD
 • 44% i SYD
 • 42% i ØST

 

Herunder præsenteres ansøgernes kompetencer inden for lægerollerne medicinsk ekspert (anæstesiologiske ansættelser samt ansættelser i andre specialer) samt akademiker (videnskabeligt arbejde) da disse 2 roller vejer tungest i vurderingen af ansøgerne. Dog skal det pointeres at ansøgere med dokumenterede kompetencer inden for alle roller prioriteres højest jævnfør anbefalingen fra DASAIMs uddannelsesudvalg (DUU)1.

 

Medicinsk ekspert

 • 11 (78%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i NORD.
 • 7 (78%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i SYD
 • 12 (100%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i ØST.

Figur1

Figur 1 viser ansøgernes anæstesierfaring (måneders ansættelse ud over introduktionsstilling på tidspunktet for ansøgningsfrist). Data er opgjort som % af antal ansøgere i den enkelte region og undergrupperet i forhold til opnåelse af HU-stilling. Ansøgere som har trukket deres ansøgning tilbage inden vurdering om stilling er ikke medtaget. Det skal bemærkes, at der ikke er garanti for hoveduddannelsesstilling selv med megen anæstesi-erfaring eller sideuddannelse (> 24 mdr)

Figur 2

Figur 2 viser ansøgernes erfaring fra andre specialer (kun kliniske ansættelser efter turnus / KBU er opgjort). Ansøgere som har trukket deres ansøgning tilbage inden vurdering om stilling er ikke medaget. Der var en stor spredning blandt de ansøgere der fik tilbudt HU hvad angår erfaring fra andre specialer. Mange har erfaring fra andre specialer, både blandt ansøgere som fik stilling og ansøgere som fik afslag.

 

Akademiker

 • 8 (57%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i NORD
 • 1 (17%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i SYD
 • 7 (62%) af ansøgerne havde mindst 1 førsteforfatterskab ØST

 

Tabel 1 viser antallet af førsteforfatterskaber i peer-review tidsskrifter blandt ansøgere som blev vurderet mh stilling.

 

Nord

Publikationer
Antal 1.forfatter HU ja HU nej Total Procent
0 3 3 6 43%
1 5 0 5 36%
2 0 1 1 7%
2+ 2 0 2 14%
Total 10 4 14 100%

 

Syd

Publikationer
Antal 1.forfatter HU ja HU nej Total Procent
0 5 0 5 83%
1 1 0 1 17%
2 0 0 0 0%
2+ 0 0 0 0%
Total 6 0 6 100%

 

Øst

Publikationer
antal 1.forfatter HU ja HU nej Total Procent
0 4 1 5 38%
1 2 0 2 15%
2 2 0 2 15%
2+ 3 0 3 23%
Total 11 1 12 92%

 

ØST havde 3 ansøgere med godkendt eller indleveret ph.d. og NORD havde 2 ansøgere med ph.d. grad. Alle fik tilbud om HU.

 

Som det ses af tabel 1 blev der i regionerne i højere grad tilbudt HU til ansøgere, der havde et eller flere førsteforfatterskaber. I år var der ansøgere i alle regioner uden 1. forfatterskab som blev tilbudt HU. Dokumenterede kompetencer som dækker alle lægeroller vurderes fortsat mest favorabelt. Der var også ansøgere som fik afslag til trods for at de havde et 1. forfatterskab. Dette skyldes at disse ansøgere har manglet bredde henover de 7 lægeroller

 

1 DASAIMs vejledning ansøgning hoveduddannelse E 2015. http://www.dasaim.dk/information-om-uddannelse-2/

 

SUPER(HU)MAN

Tilmelding er åben!

Klik her

 

DASAIM’s uddannelsespris 2018

Kender du en ildsjæl, der har gjort noget ganske særligt for anæstesiologisk uddannelse? Er din afdelingen særligt god til at få uddannelsen til at fungere særligt godt?

Til årsmødet i november skal FYA endnu engang uddele DASAIMs uddannelsespris – men hvem skal have den i år?

Det er jer der skal indstille til prisen og det er nu I skal gøre det. Send os en begrundet indstilling senest 15. Oktober via kontaktformularen på vores hjemmesiden og vis dine uddannelsesgivere, at I sætter pris på dem.

 

Tidligere prismodtagere:

 

2017: Anæstesiologisk afd., Regionshospitalet Randers
2016: Uddannelsesansvarlige Helle Thy Østergaard, Anæstesiologisk Afdeling, Herlev Hospital
2015: Anæstesiologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg
2014: Overlæge, Kristian Rørbæk Madsen, Anæstesiologisk – Intensiv Afdeling, OUH
2013: Overlæge Esther Malthe Sander, Thoraxanæstesiologisk afd., RH
2012: Uddannelsesansvarlig overlæge, Karen Skjelsager, Anæstesiafdelingen, Næstved Sygehus
2011: Uddannelsesansvarlig overlæge, Birghitte Ruhnau, Anæstesi og operationsklinikken, Abdominalcentret, RH
2010: Anæstesiologisk afd., Sydvestjysk sygehus Esbjerg
2009: Uddannelsesansvarlige overlæge Peter A. Christensen, Forsvarets Sundhedstjeneste
2008: Århus Univesistets Hospital, Skejby, Anæstesi- og Intensiv afd.
2007: Michael Seltz-Kristensen
2006: Anæstesiafdelingen, Næstved Centralsygehus

Nyt skandinavisk samarbejde mellem yngre anæstesiologer

Et samarbejde er etableret mellem SSAI og de yngre anæstesiologers foreninger i de respektive medlemslande.

Repræsentanter fra de yngre anæstesiologer ved SSAI bestyrelsesmøde i juni 2018. (fra venstre mod højre) Tor Inge Tønnessen, Sigrid Asker SYA, Joachim Hoffman-Petersen, Merja Vakkala, Steffen Kløve Albæk Pedersen FYA, Tom Silfvast, Per Nellgård, Anni Herlevi SAY, Lill Blomqwist, Martin Holmer, Camilla Christin Bråthen NAF, Guro Grindheim, Klaus Olkkola, Gunnar Bentsen, Siri Tau Ursin, Lars S Rasmussen

Et nyt samarbejde er etableret mellem SSAI og de yngre anæstesiologers foreninger i Danmark (FYA), Sverige (SYA), Finland (SAY) og Norge (NAF). For at udbygge samarbejdet er der nedsat en gruppe med repræsentanter for yngre anæstesiologer fra de skandinaviske lande. Gruppens fokus bliver på uddannelsen, erfaringsudveksling og på sigt at facilitere deltagelse i hinandens kurser, konferencer og udvekslingsophold og samtidig at gøre SSAIs tilbud bedre tilgængelige for yngre anæstesiologer.

Karakteristik af HU ansøgerne – Foråret 2018

FYA er repræsenteret i alle 3 regionale ansættelsesudvalg ved ansættelse til hoveduddannelse (HU). Der ses i år ca. det dobbelte antal ansøgninger i forhold til udbudte HU stillinger jævnt fordelt over de 3 regioner. Alle stillinger er besat uden behov for genopslag. Det anbefales fortsat at søge bredt.

FYA præsenterer her udvalgte karakteristika for ansøgerskaren til hoveduddannelse fra NORD, SYD og ØST. Alle stillinger er besat i 1. ansøgningsrunde.

Der var indkommet:

 • 19 ansøgninger til 10 forløb i NORD
 • 12 ansøgninger til 6 forløb og i SYD
 • 19 ansøgninger til 11 HU forløb i ØST

På grund af ansøgere med forestående barsel eller med tilbud om HU i flere regioner mv. blev der totalt ”tilbudt” HU til

 • 10 i NORD
 • 6 i SYD
 • 12 i ØST

Generelt

Ansøgere som har søgt flere regioner er medtaget i opgørelsen for hver af de regioner hvor de har søgt.

Median (range) kandidatalder for ansøgerne var

 • 3 (2-6,5) år i NORD
 • 4 (2-8) år i SYD
 • 6 (4-11) år i ØST

Andelen af kvindelige ansøgere var

 • 52% i NORD
 • 44% i SYD
 • 31% i ØST

Herunder præsenteres ansøgernes kompetencer inden for lægerollerne medicinsk ekspert (anæstesiologiske ansættelser samt ansættelser i andre specialer) samt akademiker (videnskabeligt arbejde) da disse 2 roller vejer tungest i vurderingen af ansøgerne. Dog skal det pointeres at ansøgere med dokumenterede kompetencer inden for alle roller prioriteres højest jævnfør anbefalingen fra DASAIMs uddannelsesudvalg (DUU)1.

Medicinsk ekspert

 • 9 (47%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i NORD.
 • 6 (66%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i SYD
 • 19 (100%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i ØST.

Figur 1 viser ansøgernes anæstesierfaring (måneders ansættelse ud over introduktionsstilling på tidspunktet for ansøgningsfrist). Data er opgjort som % af antal ansøgere i den enkelte region og undergrupperet i forhold til opnåelse af HU-stilling. Det skal bemærkes, at der ikke er garanti for hoveduddannelsesstilling selv med megen anæstesi-erfaring eller sideuddannelse ( > 24 mdr)

 

Figur 2 viser ansøgernes erfaring fra andre specialer (kun kliniske ansættelser efter turnus / KBU er opgjort). Der var en stor spredning blandt de ansøgere der fik tilbudt HU hvad angår erfaring fra andre specialer. Mange har erfaring fra andre specialer, både blandt ansøgere som fik stilling og ansøgere som fik afslag.

Akademiker

 • 10 (53%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i NORD
 • 3 (33%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i SYD
 • 13 (68%) af ansøgerne havde mindst 1 førsteforfatterskab ØST

Tabel 1 viser antallet af førsteforfatterskaber i peer-review tidsskrifter.

ØST havde 5 ansøgere med godkendt eller indleveret ph.d. (samt 3 ikke indleverede) og NORD havde 3 ansøgere med ph.d. grad. Alle fik tilbud om HU.

Som det ses af tabel 1 blev der i regionerne i højere grad tilbudt HU til ansøgere, der havde et eller flere førsteforfatterskaber. I alle regioner på nær ØST var der dog ansøgere uden 1. forfatterskab som blev tilbudt HU. Dette skyldes at ansøgerne havde dokumenterede kompetencer inden for alle lægeroller. Der var også ansøgere som fik afslag til trods for at de havde et 1. forfatterskab. Dette skyldes at disse ansøgere har manglet bredde henover de 7 lægeroller

1 DASAIMs vejledning ansøgning hoveduddannelse E 2015. http://www.dasaim.dk/information-om-uddannelse-2/

 

Copenhagen Critical Care Symposium

Live fra CPHcc:

Nye Junior-inspektorer til Syd og Nord

FYA og Sundhedsstyrelsen søger
Junior-inspektorer fra Videreuddannelsesregion Syd og Nord

Kunne du tænke dig at være med til at uUncle Samdvikle og sikre kvaliteten af den anæstesiologiske uddannelse?
Lige nu mangler vi junior-inspektorer i Videreuddannelsesregionrne Syd (Region Syddanmark) og Nord (Region Midt + Region Nord).

Der søges derfor 2 (SYD) + 1 (NORD) nye juniorinspektorer til oplæring i 2018.
En juniorinspektor i anæstesiologi er en læge, der er med til at udvikle og forbedre den lægelige videreuddannelse og uddannelsesmiljøet på landets anæstesiologiske afdelinger. Afdelingerne besøges for at vurdere uddannelsesforholdene og evt. give hjælp til at identificere områder med forbedringspotentiale. Som juniorinspektor deltager man i inspektorbesøgene på lige fod med inspektorerne.

Inspektorordningen blev etableret i 1997 og er siden 2001 blevet obligatorisk for alle uddannelsesafdelinger, som derfor skal have inspektorbesøg mindst hvert fjerde år.
Cirka 2 gange årligt vil du blive bedt om at deltage i inspektorbesøg på anæstesiologiske afdelinger udenfor din egen videreuddannelsesregion. Du er sikret fri med løn i forbindelse med besøgene herunder også tid til forberedelse.

Inden dit første besøg skal du på Sundhedsstyrelsens Inspektorkursus, hvor du vil blive klædt godt på til at varetage funktionen som juniorinspektor. I 2018 er der inspektorkursus 10. – 11. april og 2. – 3. oktober.

Læs mere om ordningen i Sundhedsstyrelsens pjece ”Hvordan bliver jeg inspektor?”

Eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du skal have interesse for og gerne have god indsigt i vores videreuddannelse – for eksempel fra arbejdet som uddannelseskoordinerende yngre læge, vejleder eller underviser. Derudover er det vigtigt at kunne se muligheder inden for eksisterende rammer, være aktivt lyttende og have gode samarbejdsevner.
Efter endt speciallægeuddannelse stopper man som juniorinspektor men med mulighed for at fortsætte som inspektor.

Retningslinjer for udpegning af junior-inspektorer findes her

Skriv en kort motiveret ansøgning, hvor du beskriver, hvorfor du skal være junior-inspektor i anæstesiologi og dine erfaringer inden for kvalitetssikring (max en side i alt).

Send ansøgningen til fya@fya.dk senest den 6/3 2018.

DASAIM’s uddannelsespris 2017

Kender du en ildsjæl, der har gjort noget ganske særligt for anæstesiologisk uddannelse? Er din afdelingen særligt god til at få uddannelsen til at fungere særligt godt?

Til årsmødet i november skal FYA endnu engang uddele DASAIMs uddannelsespris – men hvem skal have den i år?

Det er jer der skal indstille til prisen og det er nu I skal gøre det. Send os en begrundet indstilling senest 15. Oktober via kontaktformularen på vores hjemmesiden og vis dine uddannelsesgivere, at I sætter pris på dem.

 

Tidligere prismodtagere:

 

2016: Uddannelsesansvarlige Helle Thy Østergaard, Anæstesiologisk Afdeling, Herlev Hospital
2015: Anæstesiologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg
2014: Overlæge, Kristian Rørbæk Madsen, Anæstesiologisk – Intensiv Afdeling, OUH
2013: Overlæge Esther Malthe Sander, Thoraxanæstesiologisk afd., RH
2012: Uddannelsesansvarlig overlæge, Karen Skjelsager, Anæstesiafdelingen, Næstved Sygehus
2011: Uddannelsesansvarlig overlæge, Birghitte Ruhnau, Anæstesi og operationsklinikken, Abdominalcentret, RH
2010: Anæstesiologisk afd., Sydvestjysk sygehus Esbjerg
2009: Uddannelsesansvarlige overlæge Peter A. Christensen, Forsvarets Sundhedstjeneste
2008: Århus Univesistets Hospital, Skejby, Anæstesi- og Intensiv afd.
2007: Michael Seltz-Kristensen
2006: Anæstesiafdelingen, Næstved Centralsygehus