Erfaringsregistrering på nettet

Ny hjemmeside til erfaringsregistrering. Se her hvordan. 

Læs mere

Introduktionsuddannelsen i anæstesiologi.

Introduktionsuddannelsen i anæstesiologi er en 1-årig stilling. Formålet med introduktionsuddannelsen er at opnå basale kompetencer inden for specialets hovedområder.

Læs mere