Find alle uddannelsesrelaterede informationer via links nedenfor
 

Frister og vejledning til hoveduddannelsesansøgning

Fristerne for ansøgning om hoveduddannelsesforløb kan være forskellige for de tre videreuddannelsesregioner.

De offentliggøres på DASAIMs side om uddannelse og på de videreuddannelsesregionernes hjemmesider, som findes nedenfor.

Skriv datoerne i din kalender og husk at begynde i god tid! Opret evt. en søgeagent på www.sundhedsjobs.dk.

Du opretter din ansøgning på videreuddannelsen.dk.

Læs mere

FYA arbejder for at sikre kvaliteten af HU i Videreuddannelsesregion Nord

I Klinikforum, den politiske instans, hvor hospitalsdirektionerne i Nord er repræsenteret, er det besluttet at arbejde mod at flytte uddannelsestid fra universitetshospitaler til perifere hospitaler. I FYA er vi bekymrede for at dette vil sænke kvaliteten af speciallægeuddannelsen i regionen.

Baggrunden for omstruktureringen er en anbefaling fra Lægedækningsudvalget, om at der generelt bør ansættes flere læger på de perifere sygehuse (’regionshospitaler’). Hoveduddannelsen er aktuelt tilrettelagt med 3 år centralt og 1 år perifert, mens alle introduktionsuddannelser ligger på regionshospitalerne. Hoveduddannelsestiden på universitetshospitalerne er meget indholdsrig med hensyn til den medicinske ekspert-rolle og giver både kontinuitet, progression og højt specialiseret læring. Det vægtes meget højt af kursisterne og kan ikke umiddelbart erstattes af tid på et regionshospital.

I FYA er vi repræsenteret i det Regionale Videreuddannelsesråd i Nord (URSARN). Her arbejder vi nu med at synliggøre risikoen for at uddannelsen forringes. Såfremt forslaget gennemtvinges, trods indsigelser fra både uddannelsesgivere og afdelingsledelser, arbejder vi for at sikre det bedst mulige kompromis. Det er uhensigtsmæssigt og ufrugtbart, når politiske vinde sætter kvaliteten i uddannelsen på spil. Vi vil altid prioritere kvaliteten af uddannelsen og dermed kvaliteten af vores speciallæger højest.

FYA’s bestyrelse

OUH vinder Sundhedsstyrelsens Uddannelsespris 2017

Stort tillykke til OUH for et flot arbejde med at  optimere vores uddannelse!

Fortsæt det gode arbejde!

Er du en af dem, der skal søge hoveduddannelse lige nu eller ganske snart?

FYA er repræsenteret i alle ansættelsesudvalg og vi har efterhånden en ret god ide om, hvad der kan volde problemer, hvad der virker og hvad der er et no-go, når der skal søges hoveduddannelse.  Det har vi samlet i 5 råd til Jer

  • Retningslinier: Der findes både generelle regionale retningslinier, der varierer lidt fra region til region og en specialespecifik retningslinie fra DASAIM. Det kan gøre det lidt kompliceret, at få helt styr på formalia.  Læs begge grundigt, vær opmærksom på at bruge de nyeste bilag og spørg hvis du er i tvivl.
  • Opsætning: En enkel, pæn og læsevenlig opsætning er lækkert. Sørg for, at kopier er af god kvalitet uden for mange skygger og kanter. Overvej at uploade alle filer som pdf-filer, så skærmstørrelsen ikke varierer.
  • Motiveret ansøgning: Det er din chance for at præsentere DIG – grib den. Lad det ikke være en opremsning af dit CV, men beskriv dig selv, dine styrker, din motivation og dit drive. Har du søgt før, så beskriv kort, hvad du har lagt vægt på siden sidste ansøgningsrunde.
  • Specialespecifikt CV: Få det hele med, men gør det kort og præcist. Beskriv hvilke opgaver du har varetaget fx som TR eller UKYL. Igen, læsevenlighed er ikke altafgørende – men det er lækkert og man bliver så glad.
  • Samtale: Det er din chance for at shine. Forbered dig, både på din egen ansøgning og på spørgsmål, der kunne tænkes at komme. Overvej en generalprøve og få styr på nerverne. Alle ansættelsesudvalg er meget venlige og søde. Hensigten med samtalen er, at få det allerbedste frem i ansøgerne.

Og sidste, men ikke mindst – SØG! Det er et fantastisk speciale og du finder ikke bedre kollegaer et andet sted. Ansøgningsfristen i Øst er allerede 23. januar. Stillingerne i Nord og Syd bliver slået op inden for kort tid og der er ansøgningsfrist 13.februar i Syd og 14. februar i Nord.

Vi søger 2 juniorinspektorer fra Videreuddannelsesregion Syd

Kunne du tænke dig at være med til at udvikle og sikre kvaliteten af vores uddannelse?

Lige nu mangler vi juniorinspektorer fra Videreuddannelsesregion Syd (Region Syddanmark).

Skriv en kort motiveret ansøgning, hvor du beskriver, hvorfor du skal være juniorinspektor i anæstesiologi. Send ansøgningen til fya@fya.dk senest mandag den 7. november 2016.

Hvad er en juniorinspektor?

Inspektorordningen blev etableret i 1997 og er siden 2001 blevet obligatorisk for alle uddannelsesafdelinger, som derfor skal have inspektorbesøg mindst hvert fjerde år.

En juniorinspektor i anæstesiologi er en læge, der er med til at udvikle og forbedre den lægelige videreuddannelse og uddannelsesmiljøet på landets anæstesiologiske afdelinger. Man besøger sammen med to inspektorer, som er anæstesiologiske speciallægekolleger, afdelingerne for at vurdere uddannelsesforholdene. Som juniorinspektor deltager man i inspektorbesøgene på lige fod med inspektorerne.

Hvad  skal man som juniorinspektor?

Cirka 2 gange årligt vil du blive bedt om at deltage i inspektorbesøg på anæstesiologiske afdelinger udenfor din egen videreuddannelsesregion. Du er sikret fri med løn i forbindelse med besøgene herunder også tid til forberedelse.

Inden dit første besøg skal du på Sundhedsstyrelsens Inspektorkursus, hvor du vil blive klædt godt på til at varetage funktionen som juniorinspektor.

Læs mere om ordningen i Sundhedsstyrelsens pjece ”Hvordan bliver jeg inspektor?”

Eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Du skal være interesseret i, og gerne have god indsigt i vores videreuddannelse for eksempel fra arbejdet som uddannelseskoordinerende yngre læge, vejleder eller underviser. Derudover er det vigtigt at kunne se muligheder inden for eksisterende rammer, være aktivt lyttende og have gode samarbejdsevner.

Vores retningslinjer for udpegning af juniorinspektorer findes her

Efter endt speciallægeuddannelse stopper man som juniorinspektor men med mulighed for at fortsætte som inspektor.

 

Sådan indstiller FYA jr. inspektorer

FYA har for at øge gennemskueligheden udarbejdet et sæt retningslinier der skal gøre det klart for medlemmer hvorledes der indstilles jr. inspektorer, og dermed hvorledes man kommer i betragtning!

Læs mere

DASAIMS Uddannelsespris 2016

Nominér din kandidat til DASAIMS Uddannelsespris 2016.

Læs mere